Zolvix 1L | URA

J. Slijkhuis

€189.50  excl. 9% BTW

Helaas, dit product is online niet bestelbaar. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Zolvix Monepantel | URA

Omschrijving:
Oraal anti-parasitair middel voor schapen op basis van Monepantel. Monepantel, ontwikkeld door Novartis, is reeds effectief bij lage concentraties en geschikt voor gebruik bij alle typen doeldieren. Zolvix is een kortwerkend preparaat met als voordeel dat er minder kans is op het ontstaan van resistentie. Onderdosering en te vaak herhalen werkt resistentie in de hand. Niet geschikt voor lammeren onder de 10 kg.

REG NL:
10384

Wachttijd: 
7 dagen

Verpakking:
1L

Dosering:
Oraal toedienen met geschikte drench. 1ml per 10kg lichaamsgewicht.

Werkzame bestanddelen:
Monepantel

Waarschuwingen:
Niet geschikt voor lammeren onder de 10 kg.

URA PRODUCT: UITSLUITEND VERKRIJGBAAR OP RECEPT

Dit product mag uitsluitend worden geleverd na overlegging van een origineel recept diergeneesmiddelen. Stuurt u uw originele recept (geen kopie) voorzien van praktijknummer, stempel, dagtekening en handtekening van uw dierenarts op naar:

J. Slijkhuis
Populierenlaan 6
8051 DA Hattem

Zodra wij uw recept hebben ontvangen zullen wij uw producten versturen.

Social Media

Nieuws