IVERVETo 500ml | URA

J. Slijkhuis

€52.50  excl. 6% BTW

Helaas, dit product is online niet bestelbaar. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Ivervet 500 | URA

Omschrijving:
Antiparasitaire oplossing voor injectie.

Registratie:
REG NL 10547 / URA

Wachttijd:
Niet toepassen bij runderen en schapen die melk voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan niet-melkgevend melkvee, waaronder drachtige vaarzen, binnen 60 dagen voor het afkalven.

  • Rund: 49 dagen
  • Schaap: 63 dagen
  • Varken: 28 dagen

Werkzame bestanddelen per ml product:
10mg ivermectine

Doeldieren:

  • Rund
  • Schaap
  • Varken

Indicaties:
Rund:
Maagdarmnematoden, longwormen, rondwormen, horzels, "Screw worm"-vlieg, luizen, mijten en teken.
Schaap:
Maagdarmnematoden, longwormen, horzels en mijten.
Varken:
Maagdarmnematoden, longwormen, nierwormen, luizen en mijten.

Toepassing / dosering:
Uitsluitend voor subcutane toediening, dit product niet intraveneus of intramusculair toedienen.

Rund:
Eenmalig 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (1 ml per 50 kg lichaamsgewicht). 
Injecteer onder de losse huid achter de schouder.
Schaap:
Eenmalig 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (0,5 ml per 25 kg lichaamsgewicht).
Injecteer onder de losse huid achter de schouder.
Varken: 
Eenmalig 0,3 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (1 ml per 33 kg lichaamsgewicht).

Bewaaradvies:
Gesloten verpakking bewaren beneden 25°C. Droog bewaren. Beschermen tegen licht en vorst. Aangeprikte flacon direct gebruiken, niet bewaren. 

URA PRODUCT: UITSLUITEND VERKRIJGBAAR OP RECEPT

Dit product mag uitsluitend worden geleverd na overlegging van een origineel recept diergeneesmiddelen. Stuurt u uw originele recept (geen kopie) voorzien van praktijknummer, stempel, dagtekening en handtekening van uw dierenarts op naar:

J. Slijkhuis
Populierenlaan 6
8051 DA Hattem

Zodra wij uw recept hebben ontvangen zullen wij uw producten versturen.

Social Media

Nieuws