Fasinex 10% 2,2L | URA

J. Slijkhuis

€159.91  excl. 9% BTW

Helaas, dit product is online niet bestelbaar. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Omschrijving:
Fasinex 10% voor de behandeling en controle van acute, subacute en chronische leverbotinfectie in ruderen ten gevolge van vroeg onvolwassen (1-4 weken), onvolwassen (4-8 weken) en volwassen stadia van Fasiola hepatica (leverbot). Wanneer de dieren worden behandeld voordat zich een leverbotinfectie heeft ontwikkeld kan de ziekte worden voorkomen.

REG NL:
7979 URA

Wachttijd:
42 dagen voor slacht

Verpakking:
2,2L

Samenstelling:
10,00 gr Triclabendazol per 100 ml product.

Toepassing:
Fasinex 10% oraal toedienen, na goed schudden van de suspensie. De behandeling kan worden herhaald na enige weken tot maanden volgend op de eerste behandeling en afhankelijk van de epidimiologische situatie. 

Contra-indicaties:
Geen bekend.

Waarschuwing:
Draag bij toepassing handschoenen i.v.m. eventuele allergische reacties. 

Bewaren:
Bij kamertemperatuur. Bij voorkeur in het donker. Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

 

URA PRODUCT: UITSLUITEND VERKRIJGBAAR OP RECEPT

Dit product mag uitsluitend worden geleverd na overlegging van een origineel recept diergeneesmiddelen. Stuurt u uw originele recept (geen kopie) voorzien van praktijknummer, stempel, dagtekening en handtekening van uw dierenarts op naar:

J. Slijkhuis
Populierenlaan 6
8051 DA Hattem

Zodra wij uw recept hebben ontvangen zullen wij uw producten versturen.

Social Media

Nieuws