Feed Farm Calfeed B Extra 5L

Feed Farm

€44.95  excl. 9% BTW

Omschrijving:
Aanvullend diervoeder ter aanvulling van de calciumbehoefte van melkvee rondom het afkalven. Veel problemen rondom het afkalven zoals een slecht vlottende geboorte, het aan de nageboorte blijven staan en mogelijk lebmaagdraaiingen kunnen worden voorkomen door een tijdige aanvulling van het calciumtekort met Calfeed B-Extra.

(Hoog)productieve koeien hebben extra calcium nodig rondom het afkalven.
Aan het begin van de lactatie is er vooral bij hoogproductieve dieren een sterke toename van de calciumbehoefte doordat de melkkoeien vaak onvoldoende calcium kunnen mobiliseren vanuit de reserve in de botten. Het hormonale controlesysteem heeft tijd nodig om over te schakelen van de droogstandperiode naar de lactatieperiode. Hierdoor kunnen de calciumwaarden in het bloed onder de toelaatbare grens komen te liggen met als gevolg een, soms levensbedreigend, gebrek aan calcium: melkziekte.
In de huidige melkveehouderij komt melkziekte voor bij ruim 10% tot 20% van de melkkoeien, vooral bij koeien met een hoge melkproductie.

Verpakking:
5 liter

Bestanddelen:

  • Vitamine B-complex stimuleert de eetlust
  • Propyleenglycol is toegevoegd om de penswerking te activeren en zorgt tevens voor aanvulling van de noodzakelijke energie.
  • Calciumchloride met een hoog percentage opneembaar calcium, waardoor de dosering van Calfeed B-Extra laag is (200 ml per behandeling)
  • Magnesiumchloride voor optimale opname van calcium
  • Kalium voor snelle opname van calcium en magnesium
  • Propyleenglycol om de bloedglucosespiegel op peil te brengen. Het activeert de penswerking en zorgt tevens voor aanvulling van de noodzakelijke energie.

Social Media

Nieuws